လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေမ(၂၂) ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္(၂)ဘားအံမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပုလုပ္ေသာ လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးအားက်င္းပရာ ကရင္ျပည္နယ္လူမွုဝန္ထမ္းရုံး၊  ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းမွ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးေခၚယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အခ်က္ မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အသက္(၉၀)နွစ္ျပည့္ျပီး နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား (သို့) အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း၊ ပုံစံ ၆၆ (ဃ) လုံးဝမရွိေသာ  ဘိုး/ဘြားမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး လူမွုေရးပင္စင္စား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ ေငြေပး/ ေငြရေျပစာမ်ား အေၾကာင္းအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ သိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလူငယ္မူဝါဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(ပထမအႀကိမ္) အစည္းအေဝးက်င္းပ

၂၁.၅.၂၀၁၇ ၊ ေနျပည္ေတာ္

နုိင္ငံေတာ္၏အနာဂါတ္ကို ပံုေဖာ္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏တာဝန္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ယူၾကမည့္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တန္ဘိုးရွိေသာ အလားအလာမ်ားကို သိျမင္ၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝၿပီး မိမိတို႔၏ အစြမ္းအစကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္ၿပီး လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေလးစားလုိက္နာ သူမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ လူငယ္မူဝါဒကို ေရးဆဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ယေန႔နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆဲြေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

World Bank မွ Consultant ျဖစ္သူမွ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

၂၀၁၇ခုနွစ္၊ ေမလ (၁၅)ရက္ -

World Bank မွ Consultant ျဖစ္သူ Dr. Alex Korns နွင့္ National Consultant ျဖစ္သူ ေဒၚထားထားအိ၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ေဒၚညိဳမာေအာင္တို႔သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ National Strategy for Development of Statistics –(NSDS) နွစ္ရွည္စီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းအင္းယူနစ္မ်ားရွိ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူထုေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ Population Services International တုိ႔အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထုိးျခင္း

၂၀၁၇ ၊ မတ္လ (၁၇)ရက္ -

      နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာလူထုေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ Population Services International တုိ႔သည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ Gender Based Violence လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ (၁၇)ရက္ -

      ေနျပည္ေတာ္သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပခဲ့ရာ(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား