ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ Women's Forum ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ သံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီး Mr.Thierry Mathou ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၄)ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ သံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီး Mr.Thierry Mathou ႏွင့္ Women's Forum (ျပင္သစ္) အဖြဲ႕မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Ms.Jacqueline Franjou တုိ႔အား ေတြ႕ဆံုၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပရန္ လ်ာထားေသာ Women's Forum ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကိဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ ဘာသာရပ္ ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၌ ျမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း၊ ဌာန၊ ေဂဟာမ်ားသုိ႔ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၆) ရက္ -

              တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇန္န၀ါရီ (၁၁) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျပီး ေတာင္သာယာ ဘုိးဘြားရိပ္သာ၌ က်င္းပသည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ကာ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းသည္။

ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ပထမ(၅)ႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရး ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီိ (၄)ရက္ -

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ Representative of UNICEF Mr. Bertrand Bainvel ECCD International Consultant Ms. Emily Vargas-Baron တုိ႔အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ၀န္ႀကီးရံုး ေမခလာ ခန္းမ၌  ေတြ႕ဆံုျပီး က႑ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ပထမငါးႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၈ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း အတြင္း ၀င္ဆံ့ႏိုင္မႈ ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁)ရက္ -

          နားမၾကားသူမ်ား ေဒသအလုိက္ ကြဲျပားေနသည့္ Sign Language မ်ားကုိ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း၊ Video မွတ္တမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ရယူျပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား၊ Sign Language သဒၵါ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ေလ့လာၿပီး စာအုပ္ျပဳစု ျဖန္႔ခ်ိျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (United Nation Convention  of the Rights for Persons with Disability - UNCRPD) ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇)ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးုထုိးခဲ့ျပီး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၂) ရက္ -

              လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ၀န္ႀကီးရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔ ၀န္ႀကီးဌာန သည္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္အတူ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲ  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား အားလံုးက အရည္အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြး မ်ား ျပည့္၀ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျပီး တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေစတနာအျပည့္အ၀ျဖင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျပည္သူလူထုက အစုိးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိလာၿပီး တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။