ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၄ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ပုသိမ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္(၂၄.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး

ECCD မူႀကိဳဆရာမမ်ားသင္တန္းမွသင္တန္းသူမ်ားလက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၄ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာECCDမူႀကိဳ ဆရာမမ်ားသင္တန္းမွသင္တန္းသူမ်ားသည္(၂၄.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ေတာင္ႀကီးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္၍

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၄ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိလူမႈ၀န္ထမ္းအသိအမွတ္ျပဳစက္ေတာ္ရာဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ကန္သံုးဆင့္ လူငယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာမ်ားသို႔လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္မွအဖြဲ႕၀င္ဦးယုလြင္ေအာင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ (၂၃.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာ

သက္ေမြးမုန္႕သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ေမာ္လၿမိဳင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္အလွဴရွင္မ်ား၏ပ့ံပိုးမႈျဖင့္သက္ေမြးမုန္႕ သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို(၂၃.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊မြန္းလြဲ(၁၅း၀၀)နာရီတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၃ လူမႈဝန္ထမ္ဦးစီးဌာန၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရုံးမွတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းအသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ဘိုးဘြားမ်ားအားဒုတိယအႀကိမ္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးလုပ္ငန္းညွိႏွဳိင္း အစည္းအေဝးကိုထားဝယ္ၿမိဳ႕၊အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။