မူးယစ္းေဆး၀ါးအနၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ မ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၆.၂၀၁၇ မူးယစ္းေဆး၀ါးအနၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းရုံးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္း (ေတာင္ႀကီး) တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ (၁၂.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ အလက(၁၁)ေတာင္ႀကီး၊

အသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ားအား လူမွႈေရးပင္စင္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၆.၂၀၁၇ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ အသက္(၉၀)နွစ္နွင့္အထက္ အဘိုးအဘြား မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ျခင္းမ်ားအား (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊

ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊၂၈.၆.၂၀၁၇ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ ၏ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကိုပဲခူးၿမိဳ႕ ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္လူမႈေရးဝန္ႀကီးအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ၂၇.၆.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃:၀၀)နာရီခ်ိန္၌ က်င္းပ

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ရြာကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပျခင္း

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိဳင္းတုံခရိုင္လူမႈ၀န္ထမ္ရုံးမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲ၊ တိုက္တြန္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကို (၂၇.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အရ တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳၿပီးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ ေပါင္းစည္း နိုင္ရန္ ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ လူငယ္တရားစီရင္မႈ စနစ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးတက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၆.၂၀၁၇ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႔မွ (၂၈)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ လူငယ္တရားစီရင္မႈ စနစ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (International Symposium on Ending Violence Against Children in Juvenile Justice System and International Workshop on Diversion and Restorative Justice) သို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးတက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးအလဲြသုံးမႈနွင့္တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

ကယားျပည္နယ္၊ ၂၇.၆.၂၀၁၇
ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးအလဲြသုံးမႈနွင့္တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြက္ိုကယားျပည္နယ္လိုြင္ေကာ္ၿမိဳ၊လိြဳင္ေကာ္မူလတန္းႀကိဴေက်ာင္း၌ ၂၆.၆.၂၀၁၇ ၇က္ေန႔(၀၉း၀၀)နရီအခ်ိန္မွ(၁၁း၃၀)နာရီ အခ်ိန္ထိက်င္းပခဲ့ရာကယားျပည္နယ္မူးယစ္အထူးတပ္ဖဲြ႕မွ

ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ က႑မ်ားတြင္ က်ား၊မအျမင္ရွိေစေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၆.၂၀၁၇ မဂၤလာသိဒၶိရပ္ကြက္ ၊ဓမၼာ႐ုံ၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ Action Aid Myanmarႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူ႔ ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ က႑မ်ားတြင္ က်ား၊မအျမင္ရွိေစေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၄.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔မွ (၂၅.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Action Aid Myanmar မွ Women’s Right Adviser Mrs.Shameem မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ မဂၤလာသိဒိၶရပ္ကြက္တို႔မွ အရာထမ္း၊အမႈထမ္း (၅၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ က်ား၊မေရးရာအေျခခံသေဘာ တရားမ်ား က်ား၊မတန္းတူညီမၽွမႈႏွင့္သာတူညီမၽွမႈမ်ား

ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုင္းတာစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမိတ္ဆက္အခမ္းအနားက်င္းပ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၇.၆.၂၀၁၇ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဥိးစီးဌာနႏွင့္ UNICEF (ျမန္မာ), The Leprosy Mission (ျမန္မာ)တို႔ ပူးေပါင္း၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဇြန္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုင္းတာစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမိတ္ဆက္အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရွမ္း(ေျမာက္)ေဒသရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားရွင္းလင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၂၅-၆-၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊လားရွိဳးၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လားရွိဳးျမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက တုိင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာၿပီး ယံုၾကည္မႈ စိတ္မ်ား ပိုမိုတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာပါေၾကာင္း၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ျပည့္စုံေသာ လူမႈအသိုက္ အဝန္းနွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ၾကံ့ၾကံ့ခံရင္ဆုိင္နိုင္ေသာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚ လာေစေရးကို ေရွးရွဳ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားနွင့္ နီးစပ္မႈရွိမွသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားတုိင္း ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနွင့္ညီေသာ လူ႕အခြင့္အေရးကိုရရွိနုိင္ရန္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္းျဖင့္