ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၄ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ပုသိမ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္(၂၄.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး

ECCD မူႀကိဳဆရာမမ်ားသင္တန္းမွသင္တန္းသူမ်ားလက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၄ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာECCDမူႀကိဳ ဆရာမမ်ားသင္တန္းမွသင္တန္းသူမ်ားသည္(၂၄.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ေတာင္ႀကီးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္၍

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၄ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိလူမႈ၀န္ထမ္းအသိအမွတ္ျပဳစက္ေတာ္ရာဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ကန္သံုးဆင့္ လူငယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာမ်ားသို႔လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္မွအဖြဲ႕၀င္ဦးယုလြင္ေအာင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ (၂၃.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာ

သက္ေမြးမုန္႕သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ေမာ္လၿမိဳင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္အလွဴရွင္မ်ား၏ပ့ံပိုးမႈျဖင့္သက္ေမြးမုန္႕ သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို(၂၃.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊မြန္းလြဲ(၁၅း၀၀)နာရီတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၃ လူမႈဝန္ထမ္ဦးစီးဌာန၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရုံးမွတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းအသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ဘိုးဘြားမ်ားအားဒုတိယအႀကိမ္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးလုပ္ငန္းညွိႏွဳိင္း အစည္းအေဝးကိုထားဝယ္ၿမိဳ႕၊အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Save the Childrenအဖြဲ႕မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလက္ခံေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ၾသဂုတ္၂၃ (၂၃.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းေအးအား Save the Childrenအဖြဲ႕မွလာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီးကေလးသူငယ္မ်ားအား႐ိုက္ႏွက္ဒဏ္ေပးဆံုးမျခင္း ရပ္တန္႕ေစေရးဆိုင္ရာ

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးျဖစ္ရပ္စီမံခန္႕ခြဲမႈစီမံခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမိတ္ဆက္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၃ (၂၃.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ေျမာင္းျမခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ ရတနာေမတၱာအဖြဲ႕မွCase Management လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား အား

JICAအဖြဲ႕အစည္းမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၃ Japan Coorpertion Agency (JICA) အဖြဲ႕အစည္းမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ

ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ဝန္ေဆာင္မွုရယူသည့္ ျပည္သူတို့ အျပန္အလွန္ နားလည္မွုရွိစြာေဆာင္ရြက္ေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ‌ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္၂၃ ေနျပည္ေတာ္ရွျိမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္းဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(၂)တြင္(၁၁.၈.၂၀၁၇)မွ(၁၃.၈.၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူး‌ေျပာင္းမွု ျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ဆြေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့မွုအေပၚ ဝန္ျကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိဝန္ျကီးရုံးနွင့္ဦးစီးဌာနမ်ားမွအရာထမ္း၊အမွုထမ္းမ်ားအားျပန္လည္ရွင္းလင္းေဝမ်ွျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကိုလူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊စုေပါင္းခန္းမ၌(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားရာျမန္မာနိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္း မႈျဖစ္စဥ္သည္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနျပီးေရွ႕ဆက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားရရွိေရးဆင္ျခင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း

လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ဒုတိယသံုးလပတ္လုပ္ငန္းညွိႏွိုွင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ကယားျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကယားျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွဦးေဆာင္၍လူမႈေရး ပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ဒုတိယသံုးလပတ္အလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအား(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး