ျပင္ပေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအမွတ္(၁)မွေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူကေလးငယ္မ်ားအားေက်ာင္းအုပ္မွ ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲ၍ေက်ာင္းျပင္ပေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္

ေစတနာ့၀န္ထမ္း(မူးယစ္)ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ေစတနာ့၀န္ထမ္း(မူးယစ္)ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားအား(၂၁.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ကိ်ဳင္းတံုမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းစုေ၀းခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

ဒုတိယအႀကိမ္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ ရခိုင္ျပည္နယ္လူမွုဝန္ထမ္းရုံး၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္ (၉၀)ႏွစ္နွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ (၃)လပတ္ျဖစ္ေသာ (ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ) လစာ လူမႈွုေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္နိုင္ေရး အတြက္ လူမႈွုေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးကို (၁၇.၈.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကေလးျပဳစုေရးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္(၁၇)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ တာဝန္ရွိသူ (၁)ဦးနွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ခန္႕အပ္ထားၿပီးေသာ

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီလုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ၾသဂုတ္၂၁ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ေနျပည္ေကာင္စီကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၇)ကို(၁၇.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီ

ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္တမ္းရံုး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕သည္လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနေသာCaseျဖစ္သည့္အဓမၼျပဳျခင္းခံရသူပုသိမ္ၿမိဳ႕ေနမစံပယ္အားေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္ မႈအေနျဖင့္ေစြက်ပ္တစ္သိန္းတိတိ(၁၀၀၀၀ဝိ/)ႏွင့္ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားကို

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၁၈ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးသည္(၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ ႕၊အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဳတာသင္တန္း၊ဆိုင္ကယ္ျပင္သင္တန္း၊အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္ျပင္သင္တန္းႏွင့္စက္ျပင္သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ပါသည္

၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္ ၁၈ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေတာင္ႀကီးကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိရပ္ေစာက္မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းတြင္(၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီတြင္္၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲက်င္းပ

ဒုတိယအသုတ္ လူမႈေရးပင္စင္ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၁၈ (၁၈-၈-၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔တြင္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ခန္းမ၌ၿမိဳ႕နယ္(၂၈)ၿမိဳ႕နယ္မွအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ဒုတိယအသုတ္အသက္(၉ဝ)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြားမ်ားအားလူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအသုတ္ လူမႈေရးပင္စင္ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၁၈ (၁၈-၈-၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔တြင္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ခန္းမ၌ၿမိဳ႕နယ္(၂၈)ၿမိဳ႕နယ္မွအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ဒုတိယအသုတ္အသက္(၉ဝ)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြားမ်ားအားလူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၁၈ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွဦးေဆာင္၍လူမႈေရး ပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိ္ုင္ရာရွမ္းျပည္နယ္အဆင္(့ဒုတိယအႀကိမ္)လုပ္ငန္းညွိအစည္းအေ၀းအား(၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္