မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

​ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Grand Amara ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ေသာ မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မိုင္းႏွင့္စစ္က်န္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္နိုင္ရန္(၂၇.၄.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း၍ မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္(၁၄)ခုအနက္ (၉) ခုတြင္ ေျမျမႇပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္စစ္က်န္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားရွိေနနိုင္သည့္အတြက္ မိုင္းအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ရမည့္အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသတြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊နိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ကိုဖြဲ႕စည္း၍ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရွိသူ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

မူႀကိဳအရြယ္ရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇ (၂၂.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁၄)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ မူႀကိဳအရြယ္ရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ရင္ေသြးငယ္မ်ား အတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇ (၂၃.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဥမၼာတို႔သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ မႏၲေလး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း အဆင္‌့ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာစာခၽြန္လႊာအား လက္မွတ္ ေရးထိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပဲခူး အမွတ္(၂) မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာနမွ ကေလးငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာျခင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇      ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂) မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ (၂၁.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာနမွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရဲဝင္း ( ဦးစီးအရာရွိ၊ သြား က်န္းမာေရး) ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးစစ္ေဆးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈနွင့္တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႕အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇

ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုးမွ (၂၆.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႕အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ျပည္သူလူထုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သိရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ World Vision (Myanmar) တို႔ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသား/သူ တက္ေရာက္အင္အား (၂၀ဝ)ဦးျဖင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇
ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုးမွ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို လူကုန္ကူးမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိေစရန္ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအား သိရွိေစရန္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ (၁.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ The Lutheran World Federation(Myanmar) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဖ်ာပံု၊ ဘိုကေလး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား တက္ေရာက္အင္အား(၁၂၀)ဦးျဖင့္ ဖ်ာပံုအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

မိခင္ဝိုင္းမ်ားေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေရး မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ကေလးဦးေရအလိုက္ စားစရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးေရး ေဆြးေႏြး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႔ရွိ မိခင္ဝိုင္း(၅)ဝိုင္းမွ ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား(၁၆.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀းဝ၀)နာရီခ်ိန္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၌ ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေရး၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ကေလးဦးေရအလိုက္ စားစရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္၍ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈ စနစ္တက်ရွိေရး၊ စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခံႏိုင္ရန္ ထားရွိေရးတို႔အား ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ပဲခူးအမွတ္(၁)မူႀကိဳ၌ မိုးရာသီအတြင္းအျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ ကေလးမ်ားပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊အမွတ္(၁)မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ (၁၅.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၄းဝ၀)နာရီတြင္ Len Sen ေဆးကုမၸဏီမွ ဖိတ္ၾကားေပးမႈျဖင့္ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာ သန္းသန္းဝင္းမွ မိုးရာသီတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာမႈ ႏွင့္ ကေလးမ်ားပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ  ကဝၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔  ၌ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားတြင္ အသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား အား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့သည့္ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံရာ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ အာဟာရေကြ်းေမြးျခင္းအတြက္ ေငြေထာက္ပံ့ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇                      (၂၁-၆-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္႐ွိ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာနီကန္ မိခင္ဝိုင္း၊ ျမကံသာမိခင္ဝိုင္း(၁)၊ (၂)ႏွင့္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါနဘြားမိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအမွတ္(၁) ေက်ာင္းအုပ္မွလည္းေကာင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းေလးကြ်န္းမိခင္ဝိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေတာ္မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း အမွတ္(၂) ေက်ာင္းအုပ္မွလည္းေကာင္း၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္မိခင္ဝိုင္း၊ ကူႀကီးေက်းရြာမိခင္ဝိုင္း(၁)၊ (၂)၊ က်င္းရြာ အုတ္ဖိုကန္မိခင္ဝိုင္း(၁)ႏွင့္ (၂)သို႔ မိတၳီလာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္မွလည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း မိခင္ဝိုင္း(၁၁)ဝိုင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအား အာဟာရေကြ်းေမြးျခင္းအတြက္ ေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။