ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ လုိအပ္ ေသာ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္းတယ၊ ၉-၆-၂၀၁၇

            ဓႏုကုိယ္ပုိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕သုိ႕ေရာက္ရွိၾက ပါသည္။

         ေရွးဦးစြာ ဓႏုကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဓႏု ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးအာကာလင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာန ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာ ၾကားရာတြင္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ၏လုိအပ္ခ်က္ကုိသိျမင္ေစဖုိ႔ ျပည္သူႏွင့္နီးစပ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊ လူတုိင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိၿပီး လြတ္လပ္လုံၿခံဳစြာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မွသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိအထိ အာမ ခံခ်က္ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀက႕ံႀကံ႕ခံ ရင္ဆုိင္တုံ႕ ျပန္ႏုိင္ စြမ္းရွိေသာ လူ႕အသုိက္အ၀န္းျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ တက္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေဒသ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကလည္းေဒသတြင္း လူမႈ စီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ေႏြရာသီေရရွားပါးမႈအေျခအေန၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑၊ ေဒသ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။

            ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဓႏုေျမဘုိးဘြားရိပ္သာ သုိ႔သြား ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာၿပီး ဘုိးဘြားမ်ားကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးအားေပးစကားေျပာၾကားကာ အလွဴေငြမ်ားကုိလည္းေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒသခံမသန္စြမ္း (၃)ဦးကေလ်ွာက္ထားေသာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ ႀကီးဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အလုပ္ခန္႕အပ္လႊာမ်ားကုိေပးအပ္ျခင္း၊ ေရႊဥမင္လုိဏ္ဂူဘုရားအား ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညွိကာအလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္္။