ခ်င္းျပည္နယ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ (၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္နယ္အစီအစဥ္ ေပါင္းစပ္ညိွဳႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀း

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ၉-၆-၂၀၁၇
       ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ (ေနျပည္ေတာ္) ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္နယ္အစီအစဥ္ ေပါင္းစပ္ညိွဳႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို (၉.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရုံး၊ ျပည္နယ္အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲ႕အပါအ၀င္၊ လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ လူမႈေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္၊ UNICEF မွ ျပည္နယ္ တာ၀န္ခံႏွင့္ ျပည္နယ္ေပါင္းစပ္ညွိဳႏႈိင္းေရးမွဴး (ခ်င္းျပည္နယ္) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
    အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္းမင့္ထန္မွ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) မွ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းေအးမွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ (၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လူမႈ႕၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လင္းထင္က အစီအစဥ္၏ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
        ၄င္းေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) မွ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ လူမႈေရးရာ၀န္ႀကီးမွ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားကို ေန႔လည္ (၁၂း၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရုတ္သိမ္းကာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။