လူငယ္ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္ အသိပညာေပးေရး သင္တန္းနွင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူးယစ္ၾကီးၾကပ္ ေရးမွဴးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၁၂.၆.၂၀၁၇

               ကရင္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရုံးနွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္(၄၀)ဦးတို့အား ေခၚယူကာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္နွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိျပီး ေရွာင္ရွားနိုင္ေစရန္နွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအား မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ အားသိရွိျပီး ေဆးျဖတ္ကုသသျခင္းနွင့္ ျပန္လည္္ထူေထာင္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ (၁၂.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန့မွ (၁၇.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန့အထိ ဖြင့္လွစ္ေသာ လူငယ္ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္ အသိပညာ ေပးေရးသင္တန္းနွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူးယစ္ျကီးျကပ္ေရးမွဴး သင္တန္းအား ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚနန္းသူဇာဝင္း ၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးေရးရာဝန္ၾကီး ဦးေတဇထြဋ္လိႈင္ေထြးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးေရးရာဝန္ၾကီးမွ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မူးယစ္ေဆးစြဲနွင့္ စိတ္ေရာဂါ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး(ျငိမ္း) ေဒါက္တာေဂ်ာ္ထက္ဒိုးမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး သင္တန္းဖြင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။