"ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစရန္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ" က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၆.၂၀၁၇

       ၁၅.၆.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ သဂၤဟဟိုတယ္၌ RainFall Gender Study Organization ႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ "ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစရန္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ" တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႐ိုက္ကူးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္တမ္းဗြီဒီယိုမ်ားကို တင္ျပၾကည့္ရႈၿပီး လိုအပ္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပေသာ ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲထားရွိရာမွာ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္းေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ RainFall Gender Study Organization Director ေဒၚရႊန္းလဲ့မွလည္း အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။